The Light Ekhala - You Need An Ekhala.

ledarutveckling

Posted Feb. 28, 2015, 9:36 p.m. By ekhala Tags: Utbildning

Vem behöver inte en kurs i ledarutveckling? Är vi inte alla ledare någonstans och i någon kapacitet? Som föräldrar är vi det sannerligen. På jobbet har vi kanske ansvar över andra och då är vi ett slags ledare. Det finns gott om ledarutvecklingskurser numera. Jag tvivlar på att forna tiders chefer hade ett uns av den kunskap som nu lärs ut på sådana utbildningar. Nej, de var nog snarare totalitara, ett släkte av självutnämnda gudar kanske. Sånt duger inte idag. Man ska vara både ödmjuk och stark.